Magazin Student

Magazin Student, najstarije studentsko glasilo na Balkanu

Počela javna rasprava o nacrtu Zakona o visokom obrazovanju

Beograd, 11. maj 2017. – Otpočela je javna rasprava o Nacrtu Zakona o visokom obrazovanju koji je predložila Radna grupa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Da li su studenti zadovoljni? Sa kakvim stavom predstavnici Ministarstva pristupaju raspravi?

Nacrt Zakona o visokom obrazovanju široj javnosti postao je dostupan 3. maja kada je objavljen na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Tada je zainteresovanima upućen poziv na javnu raspravu u sledećim terminima:

 * Univerziteta u Beogradu (9. Maj, 14-16 časova),

   * Univerziteta umetnosti (9. maj), 10-11.30 časova)

   * Univerziteta u Novom Sadu (10. Maj, 13.30-15 časova),

   * Univerziteta u Kragujevcu (11. Maj, 9-10.30 časova) i

   * Univerziteta u Nišu (22. Maja, 12-13.30 časova).

Pomoćnica ministra prosvete za visoko obrazovanje i razvoj, prof. Dr Vesna Mandić, izjavila je da će nove ustanove, pri prvoj akreditaciji, imati pravo da se pripremaju za upis ali to će moći da realizuju tek nakon akreditacije, godinu dana nakon osnivanja.

Mandićeva ističe da je jedan od glavnih ciljeva da se obrazuje kreativna mlada populacija koja usvaja i stvara nova znanja.

Dodaje da će novi zakon izaći u susret studentima, jer se spušta granica na 48 bodova za rangiranje za finansiranje na teret budžeta.

Takođe, za studente koji rade, uvode se „part tajm“ studije, odnosno mogućnost da studije završe u trotrukom trajanju studijskog programa.

Jedna od novina su i menadžeri visokoškolskih ustanova koji se uvode zbog sinhronizacije rada fakulteta i ministarstva u pogledu upravljanja finansijama.

Rektori i dekani će se birati na četiri godine i neće im biti ograničen broj mandata.

Prvi utisak studenata o Nacrtu veoma je loš.

Studentski parlament Univerziteta u Beogradu izdao je oštro saopštenje u kome kritikuje niz odredbi iz Nacrta ZOVO.

Nezadovoljni su svojim uticajem u izradi nacrta, a tvrde da zakon ne donosi roformu visokog obrazovanja već stilske izmene postojećeg.

Kao negativnu pojavu ističu da su ,,Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje data su prevelika ovlašćenja, a studenti su isključeni iz njegovog delovanjanja“.

Dosta kritika studenti upućuju činjenici da na položaj studenata, njihova prava i obaveze, nije posvećena dovoljna pažnja: ,, nema očigledne namere da se poštuju osnovni principi Bolonjske deklaracije – student u centru učenja, kontinuirano praćenje i vrednovanje rada studenta u toku savladavanja gradiva, koncept trajnog praćenja i usavršavanja studijskih programa, dodeljivanje ESPB bodova predmetima u skladu sa obimom i vremenom potrebnim studentu da predviđeno gradivo savlada“.

Potpun sadržaj saopštenja možete pronaći na linku: https://goo.gl/vm2wkH

Padaju cene

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.