Магазин Студент

Магазин Студент, најстарије студентско гласило на Балкану

Почела јавна расправа о нацрту Закона о високом образовању

Београд, 11. мај 2017. – Отпочела је јавна расправа о Нацрту Закона о високом образовању који је предложила Радна група Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Да ли су студенти задовољни? Са каквим ставом представници Министарства приступају расправи?

Нацрт Закона о високом образовању широј јавности постао је доступан 3. маја када је објављен на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Тада је заинтересованима упућен позив на јавну расправу у следећим терминима:

 * Универзитета у Београду (9. Мај, 14-16 часова),

   * Универзитета уметности (9. мај), 10-11.30 часова)

   * Универзитета у Новом Саду (10. Мај, 13.30-15 часова),

   * Универзитета у Крагујевцу (11. Мај, 9-10.30 часова) и

   * Универзитета у Нишу (22. Маја, 12-13.30 часова).

Помоћница министра просвете за високо образовање и развој, проф. Др Весна Мандић, изјавила је да ће нове установе, при првој акредитацији, имати право да се припремају за упис али то ће моћи да реализују тек након акредитације, годину дана након оснивања.

Мандићева истиче да је један од главних циљева да се образује креативна млада популација која усваја и ствара нова знања.

Додаје да ће нови закон изаћи у сусрет студентима, јер се спушта граница на 48 бодова за рангирање за финансирање на терет буџета.

Такође, за студенте који раде, уводе се „парт тајм“ студије, односно могућност да студије заврше у тротруком трајању студијског програма.

Једна од новина су и менаџери високошколских установа који се уводе због синхронизације рада факултета и министарства у погледу управљања финансијама.

Ректори и декани ће се бирати на четири године и неће им бити ограничен број мандата.

Први утисак студената о Нацрту веома је лош.

Студентски парламент Универзитета у Београду издао је оштро саопштење у коме критикује низ одредби из Нацрта ЗОВО.

Незадовољни су својим утицајем у изради нацрта, а тврде да закон не доноси роформу високог образовања већ стилске измене постојећег.

Као негативну појаву истичу да су ,,Националном савету за високо образовање дата су превелика овлашћења, а студенти су искључени из његовог деловањања“.

Доста критика студенти упућују чињеници да на положај студената, њихова права и обавезе, није посвећена довољна пажња: ,, нема очигледне намере да се поштују основни принципи Болоњске декларације – студент у центру учења, континуирано праћење и вредновање рада студента у току савладавања градива, концепт трајног праћења и усавршавања студијских програма, додељивање ЕСПБ бодова предметима у складу са обимом и временом потребним студенту да предвиђено градиво савлада“.

Потпун садржај саопштења можете пронаћи на линку: https://goo.gl/vm2wkH

Padaju cene

Остави коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.