Magazin Student

Magazin Student, najstarije studentsko glasilo na Balkanu

Simbioza medicine i savremene tehnologije; gde smo sada, a gde ćemo biti kroz par godina?

Nema mesta sumnji kada kažemo da je tehnologija promenila svet i da je vreme u kome živimo zapravo vreme informacija. Tehnologija i velika dostupnost informacija promenili su način na koji čovek živi, radi, proizvodi i troši robu. U tom ciklusu, neminovno je da postavimo pitanje „na koji način je tehnologija i dostupnost informacija promenila medicinu i način lečenja ljudi?“ Odgovor je da je ta promena još uvek u toku, uticaj tehnologije je konstantno prisutan i deluje kao snažan faktor u procesu razvoja medicinskih terapija. Ali na koje to načine tehnologija menja proces lečenja u polju medicine?

Mobilno zdravlje (Mobile – mHealth) je termin koji se u savremenom svetu koristi kako bi se opisala grupacija uređaja modernog sveta, koji se primenjuju u procesu prevencije, dijagnostikovanja bolesti i praćenja stanja pacijenta. Takvi uređaju se obično nose oko ruke i prate trenutno stanje pacijenta u realnom vremenu. Komanija Dekskom proizvodi narukvice pomoću kojih osobe sa dijabetesom tipa 1 mogu da prate nivo glukoze u krvi, a zatim te informacije prosleđuju svom lekaru, porodici ili čuvaju informacije na svom personalnom kompjuteru.

shutterstock_218533165

Pored mogućnosti kontiuniranog i neprekidnog praćenja zdravstvenog stanja pacijenta uz pomoć specijalizovanih personalnih aparata, čime se značajno mogu predvideti moguće opasnosti po zdravlje, tehnologija je omogućila i promenu u polju terapije. Naime, kada lekar raspolaže sa nizom podataka i u mogućnosti je da prati stanje pacijenta tokom čitavog dana, terapija postaje personalizovana i izlazi iz standardnih okvira. Uz pomoć tehnologije, moguće je utvrditi na koji način organizam reaguje na određene supstance i koji lek pokazuje većeu efektivnost kod određenog slučaja. Terapija postaje personalizovana na molekularnom nivou.

Korak dalje jesu virtuelni lekarski pregledi. Zahvaljujući personalizovanim aparatima za praćenje krvnog pritiska, nivo šećera u krvi, same analize krvi, stanja mišića i zglobova, medicinsko osoblje dobija priliku da zdravstvene preglede obavi virutuelno, jer lekar raspolaže sa velikim brojem informacija iz realnog vremena, koje dospevaju do njega putem interneta.

Mada deluje futuristički, tehnologija i dostupnost infmacija jestu promenili savremenu medicinu, učinili je pristupačnijom i naprednijom. Godine koje dolaze predstavljaju novi izazov, a nama ostaje samo da vidimo kakve će inovacije doneti simbioza medicine i tehnologije.

Padaju cene

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.